PALMARES

PATATINAIKOS
PATATINAIKOS
2019: LA DECADENZA DELLE MILF

5 classificato - 1305 Fpunti
PATATINAIKOS
SARDINIA LEAGUE 2018

3 classificato - 1320.5 Fpunti
PATATINAIKOS
ABBASSAMILEMANICHE LEAGUE

3 classificato - 1359 Fpunti
PATATINAIKOS
LEGA COMO RITORNO

5 classificato - 1246 Fpunti
PATATINAIKOS
PREMIER LEAGUE

10 classificato - 1253 Fpunti